Посольство України в Італійській Республіці, в Республіці Мальта та в Республіці Сан Марино (за сумісництвом)

, Київ 05:54

Тарифи консульського збору

ТАРИФИ

консульського збору, що справляється за вчинення консульських дій Посольством України в Італії, за сумісництвом у Республіці Сан Марино та Республіці Мальта, Генеральним консульством України в Мілані та Генеральним консульством України в Неаполі (чинні з 01 травня 2017 року) 

№ з/п

Найменування консульських дій

Тарифна ставка у доларах США

 

Тарифна ставка у євро

 

І. ПАСПОРТНІ ДІЇ

 

1

Розгляд заяви з клопотанням про вчинення паспортної дії

16

15

2

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

139

130

3

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість утраченого чи зіпсованого

187

175

4

Оформлення уперше паспорта громадянина України для виїзду за кордон

64

60

5

Подовження терміну дії паспорта громадянина України для виїзду за кордон (з 01.10.2016 року ця дія не вчиняється)

43

40

6

Унесення відомостей про дітей (у тому числі вклеювання фотокартки) до паспортного документа одного з батьків чи законного представника (з 01.04.2015 року ця дія не вчиняється)

18

17

7

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

43

40

8

Подовження терміну дії посвідчення особи на повернення в Україну

16

15

9

Прийняття на постійний консульський облік (крім дітей до 16 років)

37

35

 

ІІ. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ

 

1

Оформлення клопотання про набуття громадянства України за територіальним походженням

128

120

2

Оформлення клопотання про поновлення у громадянстві України

240

225

3

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок усиновлення

20

19

4

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування

20

19

5

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки

20

19

6

Оформлення клопотання про набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини

20

19

7

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства

20

19

8

Розгляд клопотання про встановлення належності до громадянства України

128

120

9

Оформлення клопотання про вихід з громадянства України

320

300

10

Видача довідки про належність до громадянства України

18

17

11

Видача довідки про неналежність до громадянства України

18

17

12

Оформлення клопотання про залишення на постійне місце проживання за кордоном

267

250

13

Прийом заяви про надання дозволу на імміграцію

320

300

 

III. ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ

 

1

Оформлення транзитної візи (B)*:

 

 

 

разової

65

61

 

дворазової                                                                              

65

61

 

багаторазової

65

61

2

Оформлення короткострокової візи (С)*:

 

 

 

разової

65

61

 

дворазової

65

61

 

багаторазової

65

61

3

Оформлення довгострокової візи (Д)*:

 

 

 

разової

65**

61**

*

 **

Якщо немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати консульського збору.

Враховуючи принцип взаємності, для громадян Італії вартість оформлення довгострокової візи для в’їзду в Україну становить 152 дол. США або 117 євро.

 

 

 

IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

1

Розгляд заяви про витребування документа

16

15

2

Видача витребуваного документа

64

60

3

Видача витребуваного документа, засвідченого в Україні вповноваженим на те органом

96

90

 

V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

1

Розгляд заяви про легалізацію документа

9

8

2

Легалізація документів фізичних осіб (за документ)

53

50

3

Легалізація документів юридичних осіб (за документ)

203

190

4

Видача довідки про засвідчення документа

27

25

 

VI. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

 

1

Розгляд заяви щодо реєстрації акта цивільного стану (крім заяв про реєстрацію народження та смерті)

37

35

2

Реєстрація шлюбу

128

120

3

Реєстрація розірвання шлюбу:

 

 

a)

за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

197

185

б)

на підставі рішення суду, якщо обоє з подружжя перебувають у першому шлюбі

150

141

в)

на підставі рішення суду, якщо одне з подружжя перебуває у повторному шлюбі

197

185

г)

з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років

59

55

4

Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу)

181

170

5

Реєстрація повторної зміни імені, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу

352

330

6

 

Прийом заяви про внесення змін, доповнень та виправлень до запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновлення

64

60

7

Видача свідоцтва у зв’язку зі зміною, доповненням та виправленням запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновленням

128

120

8

 

Видача повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану (у разі знаходження актового запису в закордонній установі)

64

60

 

VІI. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

 

1

Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:

а)

посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:

дітям, другому з подружжя, батькам

 

іншим особам

 

 

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 50 дол.США/47 євро.

5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400 дол.США/375 євро.

б)

посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці

1 відсоток суми договору, але не менше 20 дол.США

1 відсоток суми договору, але не менше 19 євро.

в)

посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці

 

75

 

70

г)

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:

дітям, другому з подружжя, батькам

іншим особам

 

 

48

85

 

 

45

80

ґ)

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:

дітям, другому з подружжя, батькам

іншим особам

 

 

59

85

 

 

55

80

д)

посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби

консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами “г” та “ґ”

е)

посвідчення інших довіреностей

45

45

є)

посвідчення заповітів

37

35

2

Ужиття заходів до охорони спадкового майна

128

120

3

Видача свідоцтва про право на спадщину

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100 доларів США

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 94 євро.

4

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя

128

120

5

Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них (за сторінку)

27

25

6

Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т.ч. підпису перекладача

37

35

7

Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами)

64

60

8

Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку)

документів, пов’язаних зі смертю громадянина України

53

11

50

10

9

Посвідчення факту, що фізична особа є живою

27

25

10

Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці

21

20

11

Посвідчення тотожності фізичної особи з особою, зображеною  на фотокартці

32

30

12

Посвідчення часу пред’явлення документів

32

30

13

Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 25 дол.США і не більше 200 дол.США

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 23 євро і не більше 188 євро.

14

Прийняття на зберігання документа

70 дол.США за кожен місяць зберігання, що почався

66 євро за кожен місяць зберігання, що почався

15

Вчинення виконавчих написів

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол.США і не більше 200 дол.США

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше  14 євро і не більше 188 євро.

16

Вчинення морських протестів

160

150

17

Видача довідки про вчинення нотаріальної дії та заповіту (крім видачі довідки на вимогу суду, господарського суду, прокуратури, органів дізнання і слідства у зв’язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами, що перебувають у їх провадженні)

 

 27

 

25

18

Видача дубліката нотаріально посвідченого документа

32

30

19

Вчинення нотаріальної дії за межами закордонної дипломатичної установи України, за місцем надання послуги

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії, (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з виїздом за вчинення дії)

20

Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України

123

115

21

Надання послуг технічного характеру (складання проектів провочинів, заяв, виготовлення копій (фотокопій) документів чи виписок з них тощо)

5

5

                       

VIII. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ВОДНИМ ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ

 

1

Оформлення документа, пов’язаного з водним та повітряним транспортом, якщо дана дія не є нотаріальною дією (за документ)

100

94

 

IX. ІНШІ ДІЇ

 

1

Вчинення консульської дії з використанням засобів поштового зв’язку

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з  пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур’єрською поштою)

2

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

 

250

 

235

3

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянам України при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

107

100

4

Учинення іншої консульської дії, передбаченої законодавством України

37

35

         

Консульський відділ Посольства України в Італійській Республіці
Керівник: Грушко Андрій Ігорович
Радник з консульських питань
Адреса: Via Monte Pramaggiore, 13 00141 Roma (Рим). Переглянути на мапі
Телефон: + 39 06 82003641
Факс: + 39 06 823706
Ел. пошта: gc_it@mfa.gov.ua
Графік роботи:

Дні прийому/видачі документів:

понеділок 9.00 -12.30 (прийом) та 15.00 - 16.30 (видача)

вівторок  9.00 -12.30 (прийом) та 15.00 - 16.30 (видача)

четвер  9.00 -12.30 (прийом) та 15.00 - 16.30 (видача)

п'ятниця 9.00 -12.30

Вихідні дні:  субота, неділя;

Межі консульського округу:

Лаціо, Сардинія, Тоскана, Умбрія, Марке, Абруццо, Молізе, Республіка Мальта, Республіка Сан-Марино

Примітки:

Сторінка консульського відділу у "Facebook"


Генеральне консульство України в Мілані
Керівник: Горяйнов Роман В'ячеславович
Генеральний консул України в Мілані
Адреса: 20156, Італія, м. Мілан, вул. Людовіко ді Бреме, 11. Переглянути на мапі
Телефон: +39 (02) 801 333, (02) 869 98 814.Гаряча лінія ГКУ в Мілані (прохання телефонувати виключно в разі загрози життю чи загибелі громадян України): +39 3487254038
Факс: +39 (02) 869 84 863
Ел. пошта: gc_itm@mfa.gov.ua
Веб-сайт: http://milan.mfa.gov.ua
Графік роботи:
Веб-сайт:

http://milan.mfa.gov.ua

Запис на вчинення консульської дії відбувається на ВЕБ сторінці www.consmilano.com.ua

 
Графік роботи:

Години роботи: 8:30 – 17:30

Обідня перерва: 13:00 – 14:00

Вихідні дні:  субота, неділя;

Примітки:

Дні прийому/видачі документів:

Прийом громадян відбувається виключно після попереднього запису на ВЕБ сторінці www.consmilano.com.ua (всі консульські дії крім посвідчення на повернення в Україну)

Прийом іноземців з питань оформлення візи в Україну відбувається після попереднього запису на ВЕБ сторінці http://visa.mfa.gov.ua

понеділок 9.00 -13.00 (прийом) та 14.00 - 16.00 (видача)

вівторок  9.00 -13.00 (прийом) та 14.00 - 16.00 (видача)

середа  9.00 -12.00 (прийом громадян з питань ДТП, арешту, смерті/загибелі, судових справ, а також громадян, які втратили документи та мають  необхідність невідкладно повернутися в Україну) та 12.00 - 13.00 (видача)

четвер  9.00 -13.00 (прийом) та 14.00 - 16.00 (видача)

п'ятниця 9.00 -12.00 (прийом) та 12.00 - 13.00 (видача)

У випадках техногенних катастроф, природних катаклізмів, терактів, масових заворушень, поранення/загибелі громадян України, інших випадків, які загрожують життю чи здоров’ю наших співвітчизників, консульська допомога надається також у неприймальний час.

 


Вихідні та святкові дні, в які консульство не здійснює прийом громадян у 2017 р.

 

 • Січень (1, 2, 6, 7, 9) – Новий рік, Befana та Різдво
 • Березень (8) - Міжнародний жіночий день
 • Квітень (16, 17, 25) – Пасха та Anniversario della Liberazione
 • Травень (1, 2, 8, 9) – День міжнародної солідарності трудящих, День Перемоги
 • Червень (2, 4, 5, 28) – Festa della Repubblica, Трійця, День Конституції України
 • Серпень (15, 24, 25) – Ferragosto, День Незалежності України
 • Жовтень (14, 16) – День Захисника України
 • Листопад (1) – Tutti i Santa
 • Грудень (8, 25, 26) – Immacolata Concezione, Natale, Santo Stefano
Межі консульського округу:

Регіони Північної Італії: Емілія-Романья, Венето, Фріулі-Венеція Джулія, Трентіно-Альто Адідже, Ломбардія, Лігурія, Валь-д’Аоста, П’ємонте


Генеральне консульство України в Неаполі
Керівник: Гамоцький Віктор Сергійович
Генеральний консул України в Неаполі
Адреса: Via G.Porzio, 4 Centro Direzionale, isola B-3, int.5-6, 80143 Napoli  . Переглянути на мапі
Телефон: +39 081 787 54 33; +39 327 736 48 22 (ВИКЛЮЧНО у разі загрози життю чи загибелі громадян України)
Факс: + 39 081 605 78 67
Ел. пошта: gc_itn@mfa.gov.ua
Веб-сайт: http://naples.mfa.gov.ua
Графік роботи:

Понеділок-четвер  9.00-13.00, 13.45-18.00

П’ятниця 9.00-13.00, 13.45-16.45

Графік прийому громадян: 

Понеділок - 09:15-13:00, 15:00-17:00

Вівторок - 09:15-13:00

Середа - Робота з громадянами окремих категорій (інваліди, тяжкохворі, випадки, що загрожують життю чи здоров’ю). Проведення виїзних консульських обслуговувань, відвідання арештованих, хворих, усиновлених  громадян України.

Четвер - 09:15-13:00, 15:00-17:00

П’ятниця - 09:15-13:00.

Нові паспорти можна отримати у:

 • Понеділок та четвер:  15.30-17.00
 • Вівторок та п’ятниця:  9.15-10.15

Прийом та консультації із консульсько-правових питань надаються без попереднього запису.  Приймаються всі громадяни України, безвідносно до мети, часу, статусу перебування в Італії. Громадяни з малолітніми дітьми (до 14 років), вагітні, інваліди, тяжкохворі приймаються поза чергою.

 

У випадках техногенних катастроф, природних катаклізмів, терактів, масових заворушень, поранення/загибелі громадян України, інших випадках, які загрожують життю чи здоров’ю наших співвітчизників, консульська допомога надається також у позаробочий час, вихідні та святкові дні.

 

Першого вівторка кожного місяця  з 09.15 до 12.15 проводиться прийом громадян Генеральним консулом. Прохання попередньо підтвердити намір прийти на прийом за номером +39 081 787 54 33.

Інформація з консульських питань телефоном:

+39 081 787 54 33 з понеділка по п’ятницю  9.15-13.00, 15.00-17.00  (крім вихідних та святкових днів).

Немає можливості зателефонувати? Напишіть нам на електронну пошту gc_itn@mfa.gov.ua. Також пропонуємо ознайомитися з відповідями на найчастіші запитання http://naples.mfa.gov.ua/ua/consular-affairs/Поширені+питання/FAQ 

Межі консульського округу:

Регіони Південної Італії: Кампанія, Калабрія, Пулья, Базиліката, Сицилія

Примітки:

Сторінка Генерального консульства у "Facebook": 

https://www.facebook.com/ukrconsnapoli/


Консульські питання