Посольство України в Італійській Республіці, в Республіці Мальта та в Республіці Сан Марино (за сумісництвом)

Київ 09:46

Культурно-гуманітарне співробітництво між Україною та Італією

Стан та перспективи розвитку українсько-італійського співробітництва в культурно-гуманітарній сфері

 

І. Договірно-правова база

 

Культурно-гуманітарні відносини між Україною та Італією регулюються Угодою про співробітництво в галузі освіти, культури і науки між Кабінетом Міністрів України та Урядом Італійської Республіки від 11.11.1997 р., що набула чинності 11.04.2000 р. У контексті Угоди 30 грудня 2003р. у Києві було підписано першу трирічну Виконавчу програму співробітництва між Кабінетом Міністрів України та Урядом Італійської Республіки у сфері освіти, культури та науки на 2003-2006 рр., в рамках якої було реалізовано низку двосторонніх проектів.

 

Станом на сьогодні між українськими та італійськими науково-дослідними центрами і вищими навчальними закладами діють близько 50 угод про співробітництво у різних царинах галузевих знань, при чому проекти про співпрацю здійснюються університетськими закладами з усієї України. Відповідно до положень Болонського процесу та згідно із статутними документами італійські вищі навчальні заклади користуються великою ступінню автономності, що дозволяє їм самостійно визначати пріоритети академічного співробітництва та укладати відповідні міжгалузеві угоди.

 

Станом на сьогодні на опрацюванні сторін перебувають такі проекти двосторонніх документів:

 

  1. Програма культурного співробітництва між Кабінетом Міністрів України та Урядом Італійської Республіки на 2014-2018 роки;
  2. Угода між Урядом України та Урядом Італійської Республіки щодо програм солідарності з тимчасового прийому дітей з України;
  3. Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Італійської Республіки про визнання на території Італійської Республіки документів про освіту сестер медичних;
  4. Меморандум між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та Департаментом молоді при Президії Ради Міністрів Італійської Республіки про співробітництво у галузі молодіжної політики.

 

 ІІ. Стан співробітництва в культурно-гуманітарній сфері

 

Двостороннє українсько-італійське співробітництво в культурній галузі характеризується динамічним розвитком. Забезпечення сприяння при підготовці мистецьких і наукових заходів, долучення до організації і проведення спільних двосторонніх проектів, поширення знань про українську історико-культурну спадщину, популяризація пам’яток української культури є пріоритетними завданнями дипустанови в країні акредитації. У своїй роботі на культурному напрямі дипустанова ставить за мету забезпечити якісно високий рівень присутності української художньо-мистецької та етнофольклорної спадщини в культурному просторі Італії та закласти міцний фундамент для розвитку гуманітарного співробітництва і реалізації проектів, що набули статусу традиційних, на перспективу.

 

За сприяння Посольства проводяться традиційні щорічні культурні акції, спрямовані на зближення двох держав та поширення позитивного іміджу України в Італійській Республіці.

 

Протягом 2014 року Посольство у активній співпраці з українською громадою Італії та італійськими культурно-гуманітарними асоціаціями зосередило основну увагу на проведенні заходів з висвітлення трагічних подій в Україні.

 

Крім цього, важливим напрямом діяльності Посольства у гуманітарній сфері стала організація прийняття на реабілітацію та лікування учасників подій на Майдані та постраждалих на Сході України, організація відправки гуманітарної допомоги в Україну та сприяння консолідації волонтерського руху в Італії.